• Дидактика початкової освіти

Дидактика початкової освіти

Автор: Савченко О.Я

ISBN: 978-966-349-344-2


У підручнику викладено загальні засади дидактики початкової освіти: предмет, функції, етапи розвитку, особливості проведення дидактичних досліджень; проаналізовано проблеми змісту й методів навчання, контролю й оцінювання, формування в учнів уміння вчитися; висвітлено особливості навчально-виховного процесу в малокомплектній школі; розглянуто тенденції розвитку сучасної зарубіжної школи.

Матеріал викладено на засадах особистісно зорієнтованої, діяльнісної освіти. Засвоєнню знань сприятимуть діалогічний стиль викладу, схеми, таблиці, тематичні карти, завдання для роздумів і самоперевірки; робота зі словником дидактичних термінів і понять.

Для студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, учителів, методистів початкової школи.
Дидактика початкової освіти

  • 70.00 грн.